Neustálé vylepšování, inspirované životem na farmě, bylo hlavním motorem designu a testování různých výrobků. Během jedné zkoušky prototypu pařezové frézy v roce 1953 zatáhl obsluhující pracovník za špatnou páku, což způsobilo, že se řezací kolo rozběhlo pod jiným úhlem. Díky tomu, že při tomto „omylu“ byl pařez rozřezán pětkrát rychleji, přišel na svět nový patent a design stroje. Neustálým učením z vlastních chyb se design strojů vylepšuje po další desetiletí.