Větší, odolnější a silnější rýhovače se zakusovaly do země a hloubily příkopy i v tvrdých půdních podmínkách, kde by nikoho nenapadlo, že je možné příkop vykopat. Stavební společnosti mohly nyní efektivně a rychle vybudovat podzemní potrubní sítě propojující zdroje energie s odběrateli po celém světě. Začíná éra ropovodů.