Zákazník v Itálii potřeboval nalézt způsob, jak přeměnit kamenitou půdu na vinici. Vermeer Terrain Leveler®, povrchový výkopový stroj který dokáže vytěžit důlní materiál i z povrchu země, se spolehlivě osvědčil i v tomto případě. Takto vytěžený a zpracovaný materiál nyní můžete nalézt v pláštích budov, součástech automobilů, v různých elektronických zařízeních i lécích.