Archive

Nové tisíciletí

Zákazník v Itálii potřeboval nalézt způsob, jak přeměnit kamenitou půdu na vinici. Vermeer Terrain Leveler®, povrchový výkopový stroj který dokáže vytěžit důlní materiál i z povrchu země, se spolehlivě osvědčil i v tomto případě. Takto vytěžený a zpracovaný materiál nyní můžete nalézt v pláštích budov, součástech automobilů,

Devadesátá léta

Ještě dříve než  internetu začal kralovat Google, a mezi mobilními telefony iPhone, Vermeer představil svůj první horizontální vrtací stroj. Tato technologie pomohla rychle nainstalovat síť vodičů a optických vláken potřebných pro rozvoj internetového průmyslu, a stala se tak jeho nezbytnou součástí.

Osmdesátá léta

Větší, odolnější a silnější rýhovače se zakusovaly do země a hloubily příkopy i v tvrdých půdních podmínkách, kde by nikoho nenapadlo, že je možné příkop vykopat. Stavební společnosti mohly nyní efektivně a rychle vybudovat podzemní potrubní sítě propojující zdroje energie s odběrateli po celém světě. Začíná éra

Sedmdesátá léta

Po rozhovoru s přítelem farmářem, který si stěžoval na nedostatek lidí při sklizni a balíkování sena, Garyho napadla myšlenka vyrobit stroj na balíkování sena s jednočlennou obsluhou. „Neměl jsem tušení, jak by ten stroj měl vypadat, ale začali jsme vymýšlet, kreslit a konstruovat,“ vyprávěl Gary.

Šedesátá léta

Na farmách se objevily první rýhovače Vermeer. Pro podporu příměstského růstu v USA Vermeer představil celou řadu výkonných rýhovačů pro hloubení výkopů pro pokládku elektrických rozvodů, vodních přípojek a kanalizací.

Padesátá léta

Neustálé vylepšování, inspirované životem na farmě, bylo hlavním motorem designu a testování různých výrobků. Během jedné zkoušky prototypu pařezové frézy v roce 1953 zatáhl obsluhující pracovník za špatnou páku, což způsobilo, že se řezací kolo rozběhlo pod jiným úhlem. Díky tomu, že

Čtyřicátá léta

V roce 1943 inovátor, farmář a zakladatel společnosti Gary Vermeer vynalezl vagónový kladkostroj. Po jeho úspěšném zavedení do provozu jej žádali ostatní farmáři o výrobu kladkostroje pro své vlastní potřeby, takže 22. listopadu 1948 Gary otevřel Vermeer Manufacturing Company, aby vyhověl jejich požadavkům.